Antigener och Antikroppar – Vilken är skillnaden?

Du har kanske funderat på vilken skillnaden mellan en antigen och en antikropp egentligen är. Vad som är vad och hur de hänger ihop. Och var kommer virus in i bilden?

Kortfattat så kan man förklara det så att när en antigen kommer in i kroppen, till exempel från ett virus, så bidrar den till produktionen av antikroppar. Båda två fungerar nämligen tillsammans i en antagonistisk process med varandra. När kroppen bildar antigener så produceras antikroppar för just det specifika antigenet. Så vad är då en antigen och en antikropp egentligen?

Wikipedia beskriver antigen  och antikroppar så här; “Antigen (Ag) är en sammansättning av orden antibody generator och är vad man inom immunologin kallar ett kroppsfrämmande ämne som framkallar en reaktion hos immunförsvaret när det kommer in i organismen. Detta kroppsfrämmande ämne kan vara en kemisk substans, ett protein eller en kolhydrat.Denna reaktion leder till nybildning av antikroppar och rekrytering av vita blodkroppar som angriper antigenet. Vid autoimmuna sjukdomar bildar kroppen automatiska antikroppar mot friska eller fungerande vävnader eller kroppsstrukturer”. Källa: Wikipedia

Vad händer när en antigen kommer in i kroppen?

Antigenerna kan finnas i cellytan hos många bakterier, svampar, virus, dammpartiklar och andra cellulära och icke-cellulära partiklar. När en antigen kommer in i kroppen reagerar kroppens immunförsvar med en rad av aktiviteter. De här aktiviteterna är det vi kallar kroppens immunförsvar. De här aktiviteterna består vanligtvis av att protein eller polysackarider bildas och antikroppar uppkommer. Antikropparna som kroppen bildar, finns till för att försvara kroppen mot antigen angreppet och för att förstöra antigenerna.

Att undersöka om man har antigener eller antikroppar är ett sätt att fastställa om man för närvarande bär på en specifik infektion eller om man tidigare varit utsatt för infektionen och på så sätt bildat antikroppar.

 Vilken är skillnaden mellan antikropp och antigen?

 • Både antigener och antikroppar är viktiga för vårt immunförsvar.Och båda två har del i autoimmuna sjukdomar.

 • Antigener och antikroppar är båda mikroskopiska partiklar som innehåller proteiner.

 • Antigener har också kombinationer från polysackarider

 • Antigener kan vara celler

 • Antikroppar är aldrig celler

 • Antigener fungerar som nyckeln att komma in i kroppen

 • Antikropparna fungerar som kroppens lås och skydd

 • Antikroppar kan beskrivas som Y formade och de är de två “armarna” på Y:et som fungerar som lås.

 • Det finns i huvudsak två olika typer av antigener. Självständiga och osjälvständiga. Självständiga antigener orsakar vanligtvis ingen reaktion från immunförsvaret utom i särskilda fall och det är då vi pratar om autoimmuna sjukdomar. Osjälvständiga antigener däremot orsakar en reaktion.

Antigen och Antikropp tester

Vi såg på skillnaden mellan antigener och antikroppar och vad de egentligen är. Vad är det då som  Antigen och antikropp testerna egentligen mäter?

 • SARS-CoV-2 Ag test också kallad Coronatest eller antigen test, är ett bra test för att snabbt och smidigt undersöka om man bär på COVID-19. Det är alltså ett test för att se om det finns antigener i kroppen.

 • SARS-CoV-2 IgG/IgM test eller Antikropp testet visar om du haft varit infekterad med COVID -19 och om det på så sätt har bildats antikroppar.

Viktigt att komma ihåg är att om du testar positivt för antikroppar och det visar det om du genomgått en infektion så är det i nuläget okänt hur länge den immuniteten varar när det gäller COVID-19. Det betyder att även om du testar positivt för antikroppar så ska du ändå följa alla försiktighetsåtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten. Du kan läsa mera om våra antigen och antikropp tester här.