Antigens and Antibodies – What’s the Difference?

You may have wondered what the difference between an antigen and an antibody really is. What is what and how they are connected. And where does the virus come into the picture? In short, it can be explained that when an antigen enters the body, for example from a virus, it contributes to the production […]

Antigener och Antikroppar – Vilken är skillnaden?

Du har kanske funderat på vilken skillnaden mellan en antigen och en antikropp egentligen är. Vad som är vad och hur de hänger ihop. Och var kommer virus in i bilden? Kortfattat så kan man förklara det så att när en antigen kommer in i kroppen, till exempel från ett virus, så bidrar den till […]

Coronavirus Tests – What’s What?

Since the Corona virus began to spread, we have learned a lot of new terms. Antigens and antibodies, Sars-CoV-2 and COVID-19. We have also been given various options to test whether you are or have been infected with Coronavirus or COVID-19. Tests with tops in the nose and tests through blood tests. How do you […]

Coronavirus tester – Vad är vad?

Sedan Coronaviruset började sin spridning har vi fått lära oss en hel del nya termer. Antigener och antikroppar, Sars-CoV-2 och COVID-19.Vi har också fått ta del av olika alternativ för att testa om man är eller har varit infekterad med Coronavirus eller COVID-19. Tester med tops i näsan och test genom blodprov. Hur vet du […]

PCR Tests for Travel Certificates & Health Certificates

Although the world has changed for many during the pandemic and travel has come to a standstill, there are times when you have to travel. If you need to travel out of the country, it is important to find out what requirements apply to each country you are traveling to. COVID-19 has in fact meant […]

PCR Tester för Reseintyg

Trots att världen har förändrats för många under pandemin och resandet har kommit att få stå tillbaka, finns det tillfällen när man måste resa. Om du behöver resa ut ur landet är det viktigt att ta reda på vilka krav som gäller för respektive land du reser till.  COVID-19 har nämligen gjort att många länder […]

PCR test & Travel certificate – The “new normal” for travelers

Who would have thought when the Corona virus struck, that almost a year later we would need PCR tests and travel certificates to enter many countries. COVID-19, however, turned out to be a stubborn virus and the pandemic continues and places extra demands on caution. And changes routines for those who work in one country […]

PCR test & Travel certificate – The “new normal” for travelers

Who would have thought when the Corona virus struck, that almost a year later we would need PCR tests and travel certificates to enter many countries. COVID-19, however, turned out to be a stubborn virus and the pandemic continues and places extra demands on caution. And changes routines for those who work in one country […]

Carrier certificate & Carrier allowance

Did you know that you have the possibility of receiving carrier allowance? The Public Health Agency’s rules state that; “If you are not allowed to work because you are infected or may be infected with a generally dangerous disease, you can receive carrier allowance. You may also be entitled to compensation for travel that you […]

Smittbärarintyg & Smittbärarpenning

Visste du att du har möjlighet att få smittbärarpenning?  Folkhälsomyndighetens regler säger att; “Om du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning. Du kan också ha rätt till ersättning för resor som du behöver göra, till exempel i samband med […]