Coronavirus tester – Vad är vad?

Sedan Coronaviruset började sin spridning har vi fått lära oss en hel del nya termer. Antigener och antikroppar, Sars-CoV-2 och COVID-19.Vi har också fått ta del av olika alternativ för att testa om man är eller har varit infekterad med Coronavirus eller COVID-19. Tester med tops i näsan och test genom blodprov. Hur vet du vilket test som passar dig och vilket som är vilket? Hur fungerar de och vilken information ger de?

Det finns för närvarande två grundläggande typer av tester för COVID-19 eller SARS-CoV-2 som är virusets officiella namn. Det finns ett diagnostiserade test som visar om du i nuläget är infekterad och ett test som visar om du redan varit infekterad med COVID-19. Låt oss se närmare på vilket test som ger vilken information.

 

Antigen & Antikroppstest – Diagnostiserade Coronavirus tester

Antigen testet är det test som visar om du i nuläget är infekterad med COVID-19. Antikroppstestet å sin sida visa visar om du redan varit infekterad med SARS -CoV-2 eller COVID-19 och ditt immunsystem har utvecklat antikroppar mot viruset.

  1. Antigentest, kallas ofta snabbtest eller Corona Test. Det här testet upptäcker proteinfragment som är specifika för Coronavirus. Corona testet ger snabbt svar, redan inom 15 minuter. Det här är det test som tas genom svabb i bakre näsväggen. Antigent testet är mycket tillförlitligt eftersom det har en Sensitivitet om 96,52% och en Specificitet om 99,68%.
  2. Antikroppstestet däremot tas genom stick i fingret eller kapillärt blodprov. Det här testet är också mycket tillförlitligt eftersom det en sensitivitet om 99,99% och en specificitet om 99,80%.

 

Denna typ av diagnostiskt test kallas ofta ett ”snabbtest” eftersom behandlingstiden är mycket snabbare än ett PCR test.

 

Vad är PCR tester?

Vad är då ett PCR test? PCR-testning anses vara  “guldstandarden” i jakten på att spåra SARS-CoV-2.  PCR testet kan upptäcka RNA, genetiskt material, som är specifikt för viruset och kan på så sätt upptäcka viruset redan inom några dagar efter infektion. Även på de som inte har några symtom på COVID-19. De här testen tar dock längre tid att få svar på och används oftast för att utesluta ett så kallat falskt negativt testresultat med snabbtester.

 

Det här gör att de tillförlitliga så kallade snabb testerna är mera effektiva att använda för att förhindra spridningen av COVID-19. I de fall att man har symptom men testar negativ i ett antigen test då kan ett PCR test vara på plats för att utelsuta att man skulle testat falskt negativ.

 

Antigen tester

Ett antigen test utförs genom att ta prov från halsen eller nästan. De ställen där virus gillar att samlas och där de frodas.Testet letar efter de proteiner som kommer från COVID-19 viruset. Det som kallas antigener.

 

Ett positivt antigentest resultat kan korrekt diagnostisera en COVID-19-infektion. Om antingen testet är negativt behöver det inte nödvändigtvis betyda att du inte är infekterad.  Det är möjligt att få ett falskt negativt svar när testprovet inte har tillräckligt med virusproteiner, särskilt om du just har blivit infekterad. Detta för att inkubations perioden för COVID-19 kan vara upp till två veckor. Om du tidigare varit infekterad med COVID-19 och återhämtat dig, kanske ett antigentest inte kan upptäcka viruset. När en infektion försvinner elimineras nämligen antigenerna från kroppen. För att få reda på om du tidigare varit infekterad behöver du då ta ett antikroppstest.

 

Antikroppstester

Antikroppstester kan inte spåra en pågående infektion utan testar om kroppens immunsystem har utvecklat antikroppar mot COVID-19. Alltså om man redan varit smittad med COVID-19. Antikroppstester kan upptäcka antikroppar även om man skulle varit smittad för många månader sedan.

Viktigt att komma ihåg är att om man är infekterad så kan det ta från flera dagar upp till ett par veckor innan kroppens immunsystem har utvecklat antikroppar och antikroppstestet kan upptäcka det. Därför rekommenderar man att vänta upp till 14 dagar efter att de första symtomen upptäcks förrän man tar ett antikroppstest.

Det är fortfarande inte helt klart om det att man har utvecklat antikroppar mot SAR-Co V-2 betyder att man inte kan bli smittad på nytt. Vissa studier tyder på att man utvecklar ett visst skydd mot en ny COVID-19 infektion. Folkhälsomyndigheten uppger att ett positivt resultat indikerar skydd mot återinfektion inom en begränsad tidsperiod. Tidsperioden som man är skyddad mot allvarliga COVID-19 symtom bedöms i nuläget vara upp till ett halvår från det att man fått sitt testresultat.

Antikroppstester är viktiga för att Folkhälsomyndigheten ska få en överblick av infektionsläget och hur ofta asymtomatiska infektioner förekommer.

 

Du kan läsa mera om våra antigen och antikropps tester här och du är varmt välkommen att kontakta oss för mera information!