Covidbevis eller Digitalt Reseintyg

Är du på väg att resa i Europa? Då kan du behöva ett digitalt reseintyg eller ett så kallat Covidbevis. EU:s covidbevis är ett dokument som du kan få i digital eller pappers version. Vi har, sedan Coronaviruset kom in i bilden, fått leva med ständigt förändrade regler för vad som krävs för att kunna resa. Även inom Europa. Covidbevis är det dokument som EU enades om att införa för sina medlemsstater för att underlätta resande och göra kraven mera enhetliga. I Sverige tillhandahålls detta av E-hälsomyndigheten via tjänsten Covidbevis.se. 

Alla testcenter som är registrerade med Covidbevis.se och på det sättet har rätt att göra tester och utfärda intygen, har sin egen digitala signatur. Den här digitala signaturen är unik för varje testcenter som är registrerat och godkänt för att utföra tester och utfärda Covidbevis. PharmaUse Testcenter är givetvis registrerat med Covibevis.se och således godkänt att utföra tester som ger ett Covidbevis. 

Vad är Covidbevis egentligen?

Syftet med EU:s digitala covid intyg är att göra det lättare att resa i EU. Det är inte ett krav eftersom den fria rörligheten är en grundläggande rättighet i EU. 

Förordningen om EU:s digitala covidintyg började tillämpas den 1 juli 2021. Alla som är medborgare eller bosatta i EU-länderna kan få ett digitalt covidbevis utfärdat och kan få det kontrollerat i hela EU.

Intygen används också för att registrera testresultat, som ofta krävs för att få resa in i ett land. Intygen kan hjälpa länderna att lätta på sina restriktioner. Det är ländernas myndigheter som ansvarar för intygen Källa: EU

Korta fakta om Covidbeviset 

 • Kan fås digitalt eller på papper
 • Har en QR-kod
 • Själva intyget är gratis (testet kostar givetvis)
 • Finns på landets språk och engelska
 • Är tryggt och säkert
 • Gäller i alla EU-länder

Det digitala intyget kan sparas på en mobil enhet, men du kan också skriva ut det på papper. QR-koden innehåller all viktig information som behövs för att resa och den digitala signaturen garanterar intygets äkthet.

EU-länderna har enats om en enhetlig utformning som kan användas för både den elektroniska versionen och pappersversionen och som underlättar erkännandet av intygen vart än i Europa du reser. 

Du kan få covidbevis för resor på tre olika sätt. Om du är vaccinerad kan du få ett vaccinationsbevis. Om du inte är vaccinerad kan du få ett test bevis. I särskilda fall kan du få ett tillfrisknande bevis. 

Alla som har ett Covidbevis ska i princip undantas från eventuella karantän krav, förutom om de kommer från områden med mycket hög smittspridning. EU-länderna har enats om en gemensam giltighetstid för testerna: 72 timmar för PCR-test och 48 timmar för antingen snabbtest. Källa: EU

EU:s digitala covidintyg eller covidbevis innehåller viktig information som namn, födelsedatum, utfärdandedatum, relevant information om vaccin, test eller genomgången infektion samt ett unikt identifieringsnummer. Uppgifterna finns bara i intyget och de sparas eller antecknas inte när intyget kontrolleras i ett annat EU-land. 

Intygen innehåller bara de uppgifter som är helt nödvändiga och uppgifterna får inte sparas i de besökta länderna. Det är bara intygets giltighet och äkthet som kontrolleras. Intygets giltighet och äkthet kontrolleras genom vem som har utfärdat och signerat intyget. 

Tjänsten Covidbevis.se 

Tjänsten Covidbevis.se tillhandahålls av E-hälsomyndigheten och är den tjänst där du enkelt kan logga in till din digitala brevlåda och få ditt Covidbevis. 

Covidbeviset som du får via Covidbevis.se är det intyg som visar om  du har fått vaccin mot covid-19, att du har testat negativt eller att du har tillfrisknat från covid-19. Och det bevis du behöver för att kunna resa i Europa. 

PharmaUse Testcenter är anslutet till tjänsten Covidbevis.se och har därmed rätt att göra tester som leder till ett Covidbevis. Observera att det endast är vårdgivare som är anslutna till tjänsten Covidbevis  som kan göra tester vars resultat registreras i form av ett test bevis.

Hur går det till att få ett Covidbevis?

Att få ett Covibevis är faktiskt väldigt enkelt och okomplicerat. Följ bara de här stegen för att få ett Covidbevis och kunna resa:

 • Ta reda på vilka regler som gäller för landet du planerar att resa till.
 • Besök ett av våra test centers för att ta ett test.
 • Vid besöket säger du till personalen att du vill ha ett test bevis, alltså ett covidbevis på ett negativt covid-19-test.
 • Provet tas av utbildad personal.
 • Provet analyseras.
 • Om provresultatet är negativt skickar vi  provresultatet till E-hälsomyndigheten.
 • E-hälsomyndigheten skapar automatiskt ett test bevis.
 • Om du har en digital brevlåda skickas ditt test bevis dit.
 • Om du inte har en digital brevlåda skickar vi en länk med intyget åt dig i ett mejl. Du kan komma åt länken genom att identifiera dig med ditt bank id. 

Har du frågor, funderingar eller behöver hjälp med ditt Covidbevis så är du varmt välkommen att kontakta oss på 020 – 89 91 51 eller mejla oss på [email protected]. Vill du boka tid så gör du det enkelt online på vår webbsida.