Våra tester

Våra tester uppfyller Folkhälsomyndighetens krav på prestanda och är givetvis är våra Antigentest EU godkända. Vi säkerställer alltid tillgång till de senaste och mest träffsäkra Antigen, Antikropps & RT-PCR testerna på marknaden. De test vi erbjuder är CE-märkta och används inom sjukvården.

Antigen & Antikroppstesterna ger svar inom 15 minuter och behöver inte skickas till laboratorium. För RT- PCR testerna har vi eget laboratorium vilket gör att vi kan ge svar och reseintyg så snabbt som inom 4 timmar oavsett när på dagen du tar testet. 

Kortfattat kan skillnaderna mellan testerna beskrivas som att antigen testet är det test som visar om du i nuläget är infekterad med COVID-19. Antikroppstestet å sin sida visa visar om du redan varit infekterad med SARS -CoV-2 eller COVID-19. Medan RT-PCR testet kan upptäcka viruset redan innan man har utvecklat några symtom.

Test Specifikationer

Antigen Test (SARS-CoV-2 Ag test)

Ett av marknadens mest tillförlitliga och användarvänliga antigentest. Våra antigentest är av märket Flowflex och tillverkas av ACON Laboratiories.

  • Sensitivitet: 97.1% (83.8%-99.9%)*
  • Specificitet: 99.6% (97.7%-99.9%)*
  • Träffsäkerhet: 99.3% (97.5%-99.9%)*

*95% Confidence Intervals

Det betyder att positiva resultat från dessa tester är väldigt precisa. 

Testet tas genom svabb i näsan (endast 2-3 cm upp i näsan) och analyseras av vårdpersonal på plats. 

Ett antigen test är ett bra test för dig som snabbt och smidigt vill undersöka om du i nuläget bär på Covid-19. Tänk på att även om du erhåller ett negativt testsvar bör du alltid vidta samtliga försiktighetsåtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten. Vid negativt svar, och om misstanke om Covid-19 kvarstår, ska ett PCR-test utföras för att bekräfta det negativa resultatet.

Antigen snabb testerna upptäcker virala proteiner i kroppen, när kroppen vid en infektion har den högsta koncentrationen av proteiner. De är inte lika exakta som RT-PCR testerna, men fördelen är att man får resultatet snabbt, inom 15 minuter. Den här typen av test kan användas för inresa till en del länder. Danmark och USA är exempel på länder som godkänner antigen snabbtest för inresa. 

Antikroppstest (SARS-CoV-2 IgG/IgM test )
  • Sensitivitet: 99,99%
  • Specificitet: 99,80% 

Testet tas genom ett kapillärt blodprov (stick i fingret) och analyseras av vårdpersonal på plats. 

Om du testar positivt för antikroppar innebär det att du genomgått en infektion i Covid-19 och att du därmed bedöms vara mindre mottaglig för återinfektion. Våra tester kan dock även reagera på Spike proteinet men detta sker i väldigt sällsynta fall.  Dock är det ännu inte helt känt hur komplett denna immunitet är, inte heller hur länge den varar. Detta betyder att även om du testar positivt för antikroppar bör du alltid vidta samtliga försiktighetsåtgärder som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

RT-PCR (SARS-CoV-2 RT-PCR TEST) 
  • Sensitivitet: 99.7 %
  • Specificitet: 99,3 %

Testet tas genom svabb i svalget.

RT- PCR tester anses vara  “guldstandarden” i jakten på att spåra SARS-CoV-2.  De här testerna kan upptäcka en COVID-19-infektion redan innan personen blir smittsam. De här testerna möjliggör därför tidig isolering och kan således förhindra överföring av viruset till andra värdar. 

 RT-PCR testerna är mycket effektiva och exakta att upptäcka viralt RNA som är specifikt för viruset, redan innan man har några symtom. Det här gör att det är just RT-PCR tester som många länder kräver för reseintyg. 

PharmaUse Testcenter har öppet alla dagar i veckan och vårat PCR test ger svar och reseintyg samma dag oavsett vilken tid på dagen du har tagit testet.

Med vårat express PCR test ger vi svar och reseintyg så snabbt som inom 4 timmar.