RT- PCR tester – PCR tester & Inresekrav till olika länder

Vi får många frågor om just skillnaden mellan RT-PCR tester, PCR tester och kraven som olika länder ställer för inresa till landet. Efter ett långt år med Corona och COVID-19 har vi till viss del kanske blivit bekanta med begreppen, låt oss ändå ta en till på de olika begreppen och var man hittar information om de krav som länder ställer för inresa. Drömmer du om att resa till Spanien, Grekland, Frankrike eller något annat land är det inte bara viktigt att veta vilka krav som ställs för inresa till just det landet men också vilket test du ska ta.

Är det någon skillnad mellan RT-PCR tester och PCR tester?

Rent vetenskapligt så är huvudskillnaden mellan PCR och RT-PCR det att PCR använder dubbelsträngat DNA som mall medan RT-PCR använder RNA som mall.

PCR och RT-PCR är två viktiga tekniker inom molekylärbiologi som utvecklades av Kary Mullis på 1980-talet. Tekniken kan öka antalet kopior av en viss gen på ett exponentiellt sätt och på det sättet underlätta detektering av det specifika DNA-fragmentet. Rent praktiskt kan man säga att om det land du ska resa till kräver ett PCR test så går båda testerna att använda för inresa till landet.

RT-PCR test i ett nötskal

RT-PCR står för “Reverse transcription polymerase chain reaction” vilket är en laboratorium teknik som främst används för att mäta mängden av ett specifikt RNA. RT-PCR testerna är både effektiva och exakta med att hitta viralt RNA, virusets genetiska information, som är specifikt för Coronaviruset.

RT-PCR  de tester som anses vara  ”guldstandarden” i jakten på att spåra SARS-CoV-2.  De här testerna kan upptäcka en COVID-19-infektion redan innan personen blir smittsam eller har symtom. Det här möjliggör tidig isolering och kan således förhindra överföring av viruset till andra värdar. RT-PCR tester tas genom svabb i bakre näsväggen och / eller svalget. De platser där SARS – CoV-2 viruset trivs och frodas. 

Vad är PCR test?

PCR (Polymeraskedjereaktion) är en relativt enkel men oumbärlig teknik som används i både kliniska och forskningslaboratorier för funktionell analys av gener, diagnos och övervakning av ärftliga sjukdomar, DNA-kloning, sekvensering och DNA-amplifiering.  PCR testet detekterar alltså viruset men genom en annan metod än ett RT-PCR test. 

Huvudskillnaden mellan PCR och RT-PCR ligger alltså i de mallar och applikationer  som används. Men båda testerna mäter alltså samma sak, om det finns en infektion av COVID-19 i kroppen. 

NAAT, LAMP & TMA – Vad är det?

Du kanske också har stött på uttrycken NAAT, LAMP och TMA när du sökt information om vilka krav som gäller för inresa till ett land. De är alla molekylärbiologiska tester med lite annan analys metod än RT-PCR tester.  

NAAT, även kallat ett nukleinsyraamplifiering test är också liksom RT-PCR-testet ett molekylärt test. NAAT upptäcker genetiskt material,nukleinsyror. NAAT för SARS-CoV-2 identifierar specifikt RNA-sekvenser, ribonukleinsyra, som innefattar virusets genetiska material.

LAMP eller loop medierad isotermisk förstärkning,är ett molekylär test som använder en vattpinne för att samla in material från halsen och näsan men detta bearbetas inte i en termisk cykler. Det producerar många fler virala RNA-kopior utan att behöva värmas och svalna – en konstant temperatur används.

Ett TMA-test (Transkription Medierad förstärkning test) liknar ett PCR-test och är också ett molekylärt test. Proverna tas på samma sätt via ett näsprov men själva analys metoden är mera enkel än ett RT-PCR test. 

RT-PCR tester som anses som gold standard och är det test som de flesta länder kräver eftersom det är det mest precisa testet med en träffsäkerhet om nästan 100 % i spårningen av COVID-19. När ett land kräver ett NAAT, LAMP eller TMA test så är det alltså molekylär biologiska test som efterfrågas och ett RT-PCR test faller inom den ramen och är alltså godkänt för det landet. 

Vilket test som krävs eller godtas för inresa till ett land är något som varje land själva bestämmer. Det är därför viktigt att följa med uppdaterad information om det land du ska resa till så att du tar ett test som är godkänt för inresa till din destination. 

Vilka krav gäller för inresa till olika länder?

I dagens läge, där varje land verkar ha olika krav för inresa till landet kan det vara svårt att hitta information om vad som egentligen gäller. Ibland kan det också vara svårt inte bara att hitta information men också att tolka den.

Det finns några sidor som är guld värda när man ska resa. En av dem är Reopen Europe där man lätt kan söka med det land man reser ifrån och destinationen och på så sätt får enkelt fram vilka regler som gäller om man reser in till det landet från Sverige. 

En annan sida som har bra och uppdaterad information är Sweden Abroad som är Embassy of Swedens officiella sida. Där hittar du inte bara information om inreseregler till olika länder men också uppdaterad information om läget i respektive land. 

Vi hjälper gärna till att hitta information och hjälper till så långt vi kan. Det bör ändå poängteras att det är på resenärens eget ansvar att  ta reda på de villkor som gäller för inresa till respektive land.