Skillnaden mellan Antigen & PCR tester

En av de många frågor vi får är, vi behöver ett test, vilket test är det vi ska ha? Vad är det för skillnad mellan ett Covid -19 test, antigen test och PCR test? Reglerna för olika länder kan ändra snabbt och uttrycken kan ibland vara något förvirrande om man inte är vana med dem. Lyckligtvis finns det mycket bra och uppdaterad information till hands från myndigheter i olika länder så att man som resenär kan känna sig trygg med att man har de uppgifter som behövs för inresa till det land man är på väg till. 

Vilket test behöver jag?

Det är alltid respektive land som anger vilket test som behövs för inresa till just det landet. Men kom ihåg att det är viktigt att följa med uppdaterad information för reglerna kan ändra snabbt. Den här veckan till exempel så ändrade Spanien från att kräva ett negativt PCR test för inresa till att godkänna ett negativt antigen test. Det finns två sidor som har bra och uppdaterad information om de senaste kraven. Den ena är Re-open EU och den andra är Sweden Abroad. Här hittar du all information om vilket test som krävs för inresa till det land du planerar resa till. 

Många länder anger vilket test som behövs genom att ange att ett negativt Covid-19 test behövs men utan att specificera att det behöver vara ett PCR test. I det fallen kan då alltså ett antigen test gå. 

Vilket test som krävs kan också bero på från vilket land mand kommer ifrån. Länderna delas in i olika färger på kartan:

 • Grön om anmälnings graden på 14 dagar är lägre än 25 fall per 100 000 och testets positivitets grad under 4%.
 • Orange om anmälningsfrekvensen på 14 dagar är lägre än 50 fall per 100 000 men testets positivitets grad är 4% eller högre eller, om 14-dagars anmälningsfrekvensen är mellan 25 och 150 fall per 100 000 och testets positivitets grad är under 4%;
 • Rött, om den 14-dagars kumulativa COVID-19-fallet anmälningsfrekvensen varierar från 50 till 150 och testpositivitetsgraden för test för COVID-19-infektion är 4% eller mer, eller om den 14-dagars kumulativa COVID-19-fallet är mer än 150 men mindre än 500;
 • Mörkrött om den 14-dagars kumulativa COVID-19-anmälnings graden är 500 eller mer;
 • Grå om det inte finns tillräcklig information eller om test hastigheten är lägre än 300 fall per 100 000.    Källa: ecdc.europa.eu

Det här kan då anges som i Danmarks fall på det här sättet i informationen över inresekraven: 

“Resor från länder som klassificeras som ”orange” eller ”röda”

Utlänningar som är bosatta utomlands och som reser från ”orange” eller ”röda” länder måste visa att de har ett ”värdigt syfte” för att resa in i Danmark.

Resenärer från ”orange” eller ”röda” länder måste också fylla i en obligatorisk karantän på 10 dagar, även vid negativt testresultat före inresan, vid ankomsten och efter inresan. Detta gäller oavsett om testet är ett snabbtest (antigentest) eller ett PCR-test, och oavsett om du är dansk eller utländsk medborgare.

Karantän Perioden får förkortas genom PCR-test minst fyra dagar efter ankomsten. Om resultatet av detta test är negativt kan karantän perioden avslutas.” 

Källa: Reopen Europe

Skillnaden mellan Antigen test och PCR test

Kortfattat kan man säga att båda testerna visar pågående infektion av SARS-CoV-2 det virus som orsakar COVID-19. Skillnaden mellan testerna ligger dels i hur precisa de är samt metoderna som används för att upptäcka viruset. 

Antigen test är ett snabbtest som påvisar aktiv pågående infektion av viruset som orsakar Covid-19. Fördelen jämfört med ett PCR-test är att det ger ett svar väldigt snabbt eller redan inom 15 minuter. Antigentestet är inte lika känsligt som PCR men passar för situationer när man behöver testresultatet snabbt och när symtomen just har börjat. Antigentestet är en lämplig undersökningsmetod när symtomen har varat mindre än fem dygn. 

Våra antigen tester är EU godkända och finns med på den så kallade RAT listan över EU godkända antigen tester. 

Ett PCR-test (Polymerase Chain Reaction) kan tas när som helst, oavsett om man har symtom eller inte. Testet kan detektera viruset redan före man har fått symtom och därför anses detta test vara ett av de mest träffsäkra testerna för att också förhindra spridning av sjukdomen. 

RAT – Listan – En förteckning över EU godkända antigen tester 

Du kanske har stött på uttrycket RAT när du sökt efter vilket test du behöver ha. Det kan till exempel se ut så här när länderna beskriver vilka krav de har.

Negativt covid-19-test

Våra antigen tester finns med på RAT listan över EU godkända antigen tester och är den som bilden nedanför visar. 

Vad är ett Reseintyg?

När det krävs ett negativt test för inresa till ett land, låt det vara ett antigen test eller ett PCR test så finns det vissa krav på den information som ska finnas med på reseintyget:

 • Namn
 • Adress 
 • Personnummer 
 • Passnummer 
 • Nationalitet 
 • Var testet är taget 
 • När testet är taget
 • Testmetod som används
 • Resultatet av testet 
 • Vem som har gjort testet 
 • Läkarens signatur
 • Stämpel 
 • QR kod 

Alla våra reseintyg är givetvis utfärdade på engelska för att kunna användas för inresa till olika länder. 

Vad krävs för en lyckad resa?

Följ med reglerna för det land du ska resa till, detta eftersom de kan ändra snabbt. Boka det test du behöver och håll i åtanke att du får svar på ett antigen test redan inom 15 minuter från det att du tagit testet. Detta medan ett PCR test tar längre att analysera och du får svar inom 4-8 timmar från det att du tagit testet. Håll koll på hur gammalt testresultatet får vara för det land du reser till. Ta det och tiden det tar för att få svar på testet i beaktande när du bokar tiden för ditt test. Och ha gärna lite marginal! Räkna med den bakre gränsen på 8 timmar för svar och reseintyg för PCR test, även om svaren ofta kommer snabbare! Ska du resa till ett land där det krävs att reseintyget är utskrivet ta också det i beaktande när du planerar. 

Du hittar mycket information på vår sida om Vanliga Frågor skulle det ändå vara något du funderar över så är du varmt välkommen att kontakta oss via vår chatt eller mejl. 

Det är mycket nytt för oss alla men tillsammans kan vi hjälpas åt så att din resa blir lyckad!