Smittbärarintyg & Smittbärarpenning

Visste du att du har möjlighet att få smittbärarpenning? 

Folkhälsomyndighetens regler säger att; “Om du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning. Du kan också ha rätt till ersättning för resor som du behöver göra, till exempel i samband med läkarundersökningar.” COVID.19 räknas som en allmänfarlig sjukdom. 

 

Rättigheten att få smittbärarpenning gäller för:

  • Anställda 
  • Personer med Enskild Firma 
  • Personer som har Aktiebolag
  • För dig som är arbetssökande 

 

Läkares förhållningsorder 

Har en läkare gett dig förhållningsorder att inte gå till arbetsplatsen eftersom du är eller kan vara smittad av COVID-19 har du rätt att ansöka om smittbärarpenning.

Den här förhållnings ordern kan vara för att du själv är smittad eller för att du bor med någon som är smittad. Här hittar du hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver hjälp med detta. 

 

Smittbärarpenning till den som inte får arbeta

Om du kan arbeta men inte får det av risk för att smitta andra. Då är du berättigad till smittbärarpenning. Smittbärarpenningen är 80 % av din lön och som mest 810 kronor per dag. Smittbärarpenning har inga karensdagar så ersättningen gäller från första dagen. 

 

Sjuklön och sjukpenning gäller om du är sjuk

Är du sjuk och inte kan arbeta, då har du istället rätt till sjuklön från din arbetsgivare eller sjukpenning från Försäkringskassan. 

 

Reseersättning för smittbärare

Har du smittats av COVID-19 eller kan antas ha blivit smittad så har du rätt att få ersättning för de resor du gör. Till exempel för att komma till oss för provo och intyg. Kom ihåg att spara kvitton för dina resekostnader och de kvitton som påvisar att resorna gällde just det som klassas som en allmänfarlig sjukdom eller COVID-19. 

 

Folkhälsomyndigheten har utförlig information om de regler som gäller för smittbärarpenning. Du kan läsa mera om det här.

 

Du kan kontakta oss på [email protected] om du är smittad med COVID-19 och behöver smittbärarintyg.