Frågeformulär för smittspårning

Du ska skydda personer i din omgivning. Det står i smittskyddslagen och kallas för skyddsplikt