Inreseregler för ovaccinerade

Vilka inreseregler gäller för dig som är ovaccinerad?

Våren och sommaren närmar sig och med det semester och resor. En möjlighet att besöka familj och vänner eller upptäcka nya underbara platser! Reserestriktioner och inreseregler har lättat och världen återgår sakta men säkert till det normala. Vissa länder har dock fortfarande kvar restriktioner för inresa och gör i många fall en åtskillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade. Vilka inreseregler gäller då för dig som är ovaccinerad?

EU:s Digitala Reseintyg 

Vaccinerad eller ovaccinerad – fri rörlighet inom EU är en grundläggande rättighet som unionen värnar om. För att göra det lättare att resa inom EU introducerades det digitala covidintyget under pandemin. Dem som inte är vaccinerade ska självklart inte diskrimineras, vilket innebär att testa sig eller att bevisa att man tillfrisknat från covid även ingår som en del av det digitala intyget. För att kunna få EUs digitala intyg behöver man kunna påvisa sin hälsostatus via något av de följande sätten:

 • Vaccinering 
 • Tester – Endast NAAT-tester (bland annat RT-PCR-tester) och antingen snabbtest som finns i den gemensamma förteckning som upprättats på grundval av rådets rekommendation 2021/C 24/01 får ligga till grund för ett testintyg. EU länderna får själva bestämma om de godkänner antingen snabbtest eller bara NAAT-tester (till exempel RT-PCR-tester).
 • Tillfrisknandebevis 

Inreseregler för ovaccinerade 

Beroende på vilket land du reser till kan reglerna för inresa variera, både för ovaccinerade och vaccinerade. Det är viktigt att komma ihåg att det är du som resenär som själv är ansvarig att ta reda på vilka regler som gäller för just det land du ska resa till. Vissa länder kräver att man fyller i en hälsodeklaration innan avresa, andra ställer krav på ett negativt test från just ett RT-PCR test medan för andra länder godkänner ett antigen test. Har du varit sjuk och testat positiv för Covid -19 går det också bra med ett tillfrisknandebevis. 

Tillfrisknandebevis 

Ett tillfrisknandebevis är ett bevis som visar att du testat positivt för covid-19 i ett så kallat NAAT-test (PCR eller liknande). Testet behöver vara utfört av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan behörig testpersonal. Egen provtagning och självtester gäller inte för tillfrisknandebevis enligt EU-förordningen.

För att få ett tillfrisknandebevis behöver du:

 • Ha testat positivt för covid-19.
 • Provtagningen måste vara utförd av utbildad sjukvårdspersonal. Självtest gäller inte. 
 • Testet måste vara ett så kallat NAAT-test (PCR eller liknande) eller ett antigen test. Observera att antikroppstest inte är giltiga enligt EU-förordningen.
 • Det måste ha gått minst 11 dagar sedan ditt första positiva testresultat.
 • Beviset får vara högst 180 dagar gammalt från dagen för det första positiva testresultatet. Giltighetstiden är alltså högst sex månader från testresultatet.
 • Du måste ha fyllt 16 år och ha svenskt personnummer och en folkbokföringsadress i Sverige. För barn under 16 år ska vårdnadshavaren begära och få tillfrisknandebeviset för barnets räkning.

Tillfrisknandebevis är ett dokument som visar genomgången infektion

 • Intyget är på engelska i PDF-format och är undertecknat av ansvariga läkare.
 • Ett tillfrisknandebevis kan ersätta ett vaccinationsintyg eller testbevis.
 • Tillfrisknandebevis gäller ofta en längre period, standard är 180 dagar.

Tillfrisknandebevis är ett smidigt sätt att påvisa att man varit infekterad med Covid och på så sätt få det digitala reseintyg som behövs för inresa till många länder. 

Boka tid smidigt online för tillfrisknandebevis 

När du behöver ett tillfrisknandebevis bokar du det snabbt och smidigt online hos oss. Du kan välja mellan att boka för RT-PCR test  eller Antigen test. 

För att få ett PCR tillfrisknandebevis från oss måste du:

 • Tagit ett PCR test på ett PharmaUse testcenter.
 • Tagit testet minst 11 dagar sedan och varit symptomfri i minst 3 dagar.
 • Intyga i och med beställningen att du är symptomfri sedan 3 dagar tillbaka samt känner dig frisk.

Efter du köpt ett tillfrisknandebevis bekräftar vi att informationen är korrekt och skickar tillfrisknandebeviset till samma mailadress som du använde för att köpa tillfrisknadsbeviset. Du kan köpa tillfrisknandebeviset när som helst, men du får inte tillgång till det förrän 11 dagar har passerat från och med det datum du testade dig. 

Hemtest eller självtest är inte giltiga för att få tillfrisknandebevis.

Observera att varje land har sina egna inreseregler. Det är ditt eget ansvar att ta reda på vad som gäller för det land du ska åka till. Sweden Abroad  har uppdaterad information för vilka inreseregler som gäller till olika länder. Reopen Europa är en annan webbsida som innehåller praktisk och uppdaterad information om vilka regler som gäller för inresa till Europeiska länder. 

Vilka inreseregler gäller då för dig som är ovaccinerad? För dig som är ovaccinerad gäller alltså respektive lands inreseregler. Du kan få ditt digitala reseintyg genom att antingen ta ett RT-PCR test, antigen test, eller få ett tillfrisknandebevis om du tidigare testat positivt för Covid. 

Välkommen in – Vi har öppet alla dagar i veckan!